30/08/2011

Din tot ce-am publicat în româneşte şi franţuzeşte, acest blog este poate cel mai pasionat şi în acelaşi timp îmi este cel mai străin. Nu mă regăsesc în el (…) Am crezut de datoria mea să suprim cîteva pagini pretenţioase şi stupide. Această ediţie este definitivă. Nimeni nu are dreptul s-o modifice.

Pitea Dan Mihai,

Orşova, 2011